Fformiwlâu a Hafaliadau

Cemeg
Gwanwyn 2022

Mawrth 2022 – Cemeg TGAU, Sesiwn 2 (allan o 4)

Sut i ysgrifennu a chydbwyso hafaliadau cemegol.

  • Creu fformiwlâu – tabl ionau & dull cyffredin
  • Enwi cyfansoddion
  • Creu fformiwlâu – fformiwla emprig & fformiwla foleciwlaidd
  • Ysgrifennu hafaliadau geirol
  • Ysgrifennu hafaliadau symbol
  • Cydbwyso hafaliadau
  • Cwestiynau arholiad