Awgrymiadau ar gyfer trochi eich hun mewn Ffrangeg

Ffrangeg
Gwanwyn 2023

Ffrangeg Safon Uwch – Tymor y Gwanwyn, Sesiwn 4

Awgrymiadau ar gyfer trochi eich hun mewn Ffrangeg

French A2 – Spring Term, Session 4

Tips for immersing yourself in French