Taflegrau

Mathemateg
Gwanwyn 2022

Resources

Mawrth 2022 – Mathemateg Safon Uwch, Sesiwn 2 (allan o 4)

  • Atgof – SUVAT
  • Uchder mwyaf
  • Amser hedfan
  • Pellter llorweddol
  • Cyfuno fertigol a llorweddol
  • Cwestiynau arholiad