Cwestiynau Darllen a Gwrando

Ffrangeg
Gwanwyn 2023

Ffrangeg Safon Uwch – Gwanwyn, Sesiwn 3

Technegau ar gyfer ateb cwestiynau Darllen a Gwrando

French A Level – Spring Term, Session 3

Techniques for answering Reading and Listening Questions