Paratoi ar gyfer yr asesiad llunyddiaeth

Cymraeg
Gwanwyn 2022
  • Ymateb i destun a astudir ar ffilm
  • Trafod themâu, datblygiad plot, cymeriadaeth, deialog, cefndir
  • Dangos dealltwriaeth o saethiadau ffilm