Paratoi ar gyfer y cwestiynau darllen

Ffrangeg
Gwanwyn 2022

Resources

Mawrth 2022 – Ffrangeg Safon Uwch, Sesiwn 2 (allan o 4)

  • Réviser les mots interrogatifs
  • Comprendre les questions
  • Trouver les réponses
  • Répondre aux questions