Nfed term

Mathemateg
Gwanwyn 2022

Resources

Mawrth 2022 – Mathemateg TGAU, Sesiwn 2 (allan o 4)

  • Nfed term llinol
  • Llinol neu Cwadratig
  • Dilyniannau Cwadratig
  • Ysgrifennu termau cyntaf
  • Cwestiynau arholiad