Newidiadau enthalpi, deddf Hess a chylchredau egni

Cemeg
Gwanwyn 2022

Resources

Mawrth 2022 – Cemeg UG, Sesiwn 4 (out of 4)