Meysydd Electrostatig a Disgyrchiant

Ffiseg
Gwanwyn 2023

Safon Uwch Ffiseg – Gwanwyn 2023 Sesiwn 3

Meysydd Electrostatig a Disgyrchiant