Geometreg Cyfesurynnol

Mathemateg
Gwanwyn 2022

Mawrth 2022 – Mathemateg UG, Sesiwn 1 (allan o 4)

Geometreg Cyfesurynnol

  • Pellter rhwng dau pwynt
  • Hafaliad llinell
  • Graddiant
  • Canolbwynt
  • Cwestiynau arholiad