Ensymau

Bioleg
Gwanwyn 2022

Resources

Mawrth 2022 – Bioleg TGAU, Sesiwn 1 (o 4)

  • Gallu darganfod y safle actif
  • Gallu egluro beth yw ensym
  • Gallu egluro sut mae ensym yn gweithio
  • Gallu egluro’r ddamcaniaeth clo ac allwedd
  • Gallu dadansoddi graffiau effaith tymheredd a pH ar ensymau