Datrys Hafaliadau Deuradd

Mathemateg
Gwanwyn 2022

Mawrth 2022 – Mathemateg TGAU, Sesiwn 1 (allan o 4)

Datrys Hafaliadau Deuradd

  • Ffactorio Llinol
  • Ffactorio Deuradd Syml
  • Ffactorio Deuradd