Cylchedau trydan a thrydan yn y cartref

Ffiseg
Hydref 2022

Tymor y Hydref – Ffiseg TGAU (Session 1)

Cylchedau trydan a thrydan yn y cartref