Cyflwyniad i Egni a Gwaith

Ffiseg
Hydref 2021

Hafaliadau Egni.

Egni Cinetic.

Egni Potensial Disgyrchiant.