Cyfieithu

Ffrangeg
Gwanwyn 2022

Resources

Mawrth 2022 – Ffrangeg Safon Uwch, Sesiwn 1 (allan o 4)

  • Defnyddio rhestr wirio
  • Adnabod berfau a pwyntiau gramdegol o fewn cyfieithiad