Cwestiynau Gwrando

Ffrangeg
Gwanwyn 2022

Mawrth 2022 – Ffrangeg UG, Sesiwn 1 (allan o 4)

Les objectifs

  • Defnyddio rhestr wirio ar gyfer y cwestiynau gwrando
  • Deall y gwahanol mathau o gwestiynau
  • Adolygu geirfa ddefnyddiol 
  • Syniadau i baratoi am y cwestiynau gwrando