Asidau Amino

Cemeg
Gwanwyn 2022

Resources

Mawrth 2022 – Cemeg Safon Uwch, Sesiwn 2 (allan o 4)

Cynnwys

  • fformiwla gyffredinol a dosbarthiad asidau amino a (alffa)
  • natur amffoterig a switerîonig asidau amino a’u heffaith ar dymheredd hydoddi a hydoddedd
  • cyfuno asidau amino-a i ffurfio deupeptidau
  • ffurfiant polypeptidau a phroteinau
  • egwyddorion sylfaenol adeiledd proteinau cynradd, eilaidd a thrydyddol