Anwythiad electromagnetig

Ffiseg
Gwanwyn 2024

Safon Uwch Ffiseg Sesiwn 3 – Anwythiad electromagnetig