Alcoholau ac asidau carbocsylig (Trifflyg yn unig)

Cemeg
Gwanwyn 2023

TGAU Cemeg – Gwanwyn 2023 Sesiwn 2

Alcoholau ac asidau carbocsylig (Trifflyg yn unig)