Agweddau Uned 2 – Rhan 1 a 2; Sesiwn 4

Ffiseg
Gwanwyn 2022

Mawrth 2022 – Ffiseg UG, Sesiwn 4 (allan o 4)