Adolygu Sylfaenol Rhan 1

Ffiseg
Gwanwyn 2022

Mawrth 2022 – Ffiseg TGAU, Sesiwn 1 (allan o 4)