Adolygu Rhan 1 Mudiant

Ffiseg
Hydref 2021

Adolygu Rhan 1, 2 a 3 o’r maes llafur.

Gweithio drwy cwestiynau cyn bapurau.